István Király Patika, Veresegyház | Jogi nyilatkozat | István Király Patika
Home Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat

A www.istvankiralypatika.hu domainen elérhetĹ‘ weboldal megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne használja weboldalunkat!
www.istvankiralypatika.hu minden ésszerű erĹ‘feszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése idĹ‘pontjában. Ennek ellenére, a www.istvankiralypatika.hu sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A www.istvankiralypatika.hu nem vállal felelĹ‘sséget a weboldalon elĹ‘forduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A www.istvankiralypatika.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetĹ‘ségüket korlátozza vagy megszüntesse. A jogtulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
A www.istvankiralypatika.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelĹ‘ssége.
A www.istvankiralypatika.hu nem vállal felelĹ‘sséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésbĹ‘l, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
A www.istvankiralypatika.hu nem tartozik felelĹ‘sséggel azokért az esetlegesen bekövetkezĹ‘ károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelĹ‘ működésébĹ‘l, üzemzavarából, az adatok bárki által történĹ‘ illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelembĹ‘l, számítógépes programból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a www.istvankiralypatika.hu weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a jogtulajdonos nem vállal felelĹ‘sséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy ismerje meg adott oldalt megjelentetĹ‘ szervezet Jogi Nyilatkozatát.
Az oldalon található más cégek logói azok szellemi tulajdonjogát és védjegyét képezik. Felhasználásuk csak és kizárólag ezen szervezetek írásos engedélyével lehetséges!
A www.istvankiralypatika.hu weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve elrendezése szerzĹ‘i jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.
 A www.istvankiralypatika.hu weboldalról szerzett értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevĹ‘
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A www.istvankiralypatika.hu fenntarja a jogot, hogy a www.istvankiralypatika.hu weboldal Jogi Nyilatkozatát bármikor, elĹ‘zetes bejelentés nélkül módosítsa.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen Jogi Nyilatkozatban részletezett feltételektĹ‘l eltérĹ‘ vagy azokat sértĹ‘ használat szerzĹ‘i jogi, polgári jogi és büntetĹ‘jogi következményekkel járhat.
A honlapon olvasható gyógyszerekkel kapcsolatos információk nem helyettesíthetik a megfelelĹ‘ szakember megkeresésének szükségességét betegség fennállása esetén!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelĹ‘orvosát és gyógyszerészét!

 
A honlapon olvasható gyógyszerekkel kapcsolatos információk nem helyettesíthetik a megfelelő szakember megkeresésének szükségességét betegség fennállása esetén!
Jogi nyilatkozat